OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre din oplevelse af sitet. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

02-12-2016

Dansk spildevandsteknologi i USA

Danske vandvirksomheder, herunder Landia vil med et nyt projekt opgradere et eksisterende spildevandsrenseanlæg, Glenbard Wastewater Facility, i Chicago, USA, så det dels opnår større energineutralitet og dels sikrer en bedre afløbskvalitet. Projektet bygger på dansk teknologi og støttes fra Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske udviklingsmidler (MUDP) på i alt 10 mio. kr. Projektet er blevet til via Water Technology Alliance Chicago – et samarbejde mellem en række førende danske vandteknologiproducenter, Aarhus Vand og Eksportrådet.

 

Projektet er et udviklings- og demonstrationsprojekt, der i fuld skala vil udvikle, tilpasse og demonstrere dansk spildevandsteknologi i USA. Projektet har særligt fokus på energieffektive løsninger samt reduktion af udledte næringsstoffer. I store dele af USA er renseanlæggene storforbrugere af energi, og renser mange steder endnu ikke for næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Der er nu udsigt til opstramning af udledningskravene på renseanlæggene, og der er hermed åbnet op for en unik eksportmulighed af dansk spildevandsteknologi.

 

Et af de unikke aspekter ved projektet er sammensætningen af tekniske løsninger som danske teknologivirksomheder i fællesskab tilbyder via ’Water Technology Alliance’ i Chicago, og som koblet med ’know how ’ fra forsyningsvirksomheden Aarhus Vand, giver mulighed for optimering af anlægsdriften, herunder energimæssig optimering. Erfaringerne fra Danmark viser, at det derved er muligt både at opnå energineutralitet og bedre rensning af spildevandet. Et andet unikt aspekt ved projektet er en finansieringsmodel (ESCO), hvor anlægsejeren ikke behøver at stille kapital til rådighed up front. Finansieringsmodellen sikrer endvidere, at amerikanske investorer som afkast får andel i de besparelser, der kan opnås ved brug af danske vandteknologi-løsninger.

 

Over de næste måneder vil danske vandteknologivirksomheder og amerikanske samarbejdspartnere sammen arbejde på det endelige anlægsdesign. Anlægget skal efter planen stå klar i 2019 og vil være et enestående fyrtårn for dansk vandteknologi. Den kombinerede tekniske og finansieringsmæssige løsning i forening har enormt potentiale, hvis den vinder indpas i USA. Der er gevinst hele vejen rundt, inklusiv udsigten til millionordrer i Danmark, hvis der kan opnås en markedsandel på bare 10 % af de mange anlæg, der i fremtiden skal opgraderes.

 

Foruden Landia deltager følgende danske virksomheder i projektet; AVK, Danfoss, DHI, Grundfos, LINAK, Nissen Energiteknik og Stjernholm. Projektet ledes af DHI. 

 

Foto: Glenbard Wastewater Authority

 

Tilbage