OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre din oplevelse af sitet. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

12-10-2020

Så vi kan drage større fordele af fiskefangsten

Kilde: kristinebergcenter.com

 


Foto: kristinebergcenter.com

 

Efterspørgslen efter fisk øges, men kun en lille del af det, der fanges i Sverige, havner på tallerkenen. I samarbejde med forskere på Chalmers har Kristineberg Center investeret i en såkaldt flex-tank, der kan bruges til at udnytte næringsstoffer i resterende råvarer fra fisk og skaldyrsproduktion. Den nye tank vil blive brugt i fremtidige forskningsprojekter og af virksomheder, der ønsker at teste nye processer.

 

- Det handler hovedsageligt om at skabe produkter fra bi-produkter eller uudnyttede arter, der i dag går til fiskemel eller minkfoder, hvilket har en lav værdi. I alt ender kun en femtedel af de fisk, vi fanger i Sverige, på tallerkenen. Det er ikke særlig bæredygtigt, siger Ingrid Undeland, professor i fødevarevidenskab ved Institut for Biologi og Bioteknologi ved Chalmers.

 

Derfor startede Chalmers WaSeabi-projektet, sammen med flere europæiske partnere, for at udvikle nye metoder til at udnytte mere af fangsten fra havet direkte i fødevarer. Sammen med blandt andet forskningsinstituttet RISE og det svenske landbrugsuniversitet deltager Chalmers også i et nationalt forskningsprojekt, der fokuserer på såkaldt ensilage. Fiskesilage er traditionelt blevet brugt i foder, men projektet ser også et potentiale i at bruge det i fødevarer, forudsat at metoden kan opgraderes og bedre kontrolleres.

 

- Det er en gammel klassisk proces med forsuring og hydrolyse, der gør næringsstofferne i råmaterialet lettere at absorbere for dyr og mennesker. Ved at sænke pH-værdien forhindres bakterier i at vokse, og på samme tid begynder råmaterialets egne enzymer at klippe i stykker proteinet i peptider.

 

Forudsætning for opskallering 
For at processen skaleres op uden for laboratoriet, kræves en tank, der kan neddele, afkøle og blande. Derfor har Kristineberg Center investeret i en fleksibel tank, der er tilpasset ensilage, men som også kan arbejde for andre værdiskabende processer. Formålet er, at tanken skal bruges af fremtidige forskningsprojekter og virksomheder, der ønsker at arbejde med forarbejdning af blandt andet bi-produkter.

 

- Især neddelingen er ekstra vigtig. Bi-produkter fra fiskeindustrien indeholder hårde partikler som knogler i rygraden og fiskehoveder. Men vi ser også potentialet i neddeling af mindre muslinger eller seje alger. Derudover er det perfekt, at man kan køle tanken ned, fordi processen med fisk og skaldyr skal holdes kolde, forklarer Ingrid Undeland.

 

Derfor blev der bestilt en tank med kappe, hvor det yderste lag kan fyldes med koldt vand og dermed afkøle processen. Det er også muligt at bruge varmt vand, hvis du vil afslutte processen med sterilisering eller pasteurisering af råmaterialet for at dræbe bakterier.

 

- Nu har vi en tank, der kan findele hårde materialer og som kan blande, køle og varme. Det vil blive en meget vigtig enhed i en lille proceslinje for hvad vi i fremtiden tester i laboratoriet.

 

Tanken er specielt bestilt og er udviklet i samarbejde med det danske firma Landia. I midten af ​​september blev tanken testet med succes i samarbejde med mandskab fra Landia.

Foto: kristinebergcenter.com

 

Testet i Sveriges største sildefabrik
Flex-tanken er i øjeblikket placeret på Scandic Pelagic på Ellös, som er Sveriges største fabrik til forarbejdning af marineret sild. Fiskere fra hele vestkysten leverer fisk til fabrikken.

 

- Det føltes meget logisk at placere det, hvor man genererer bi-produkter fra sild, så råvarerne er helt friske, siger Ingrid Undeland.

 

I dag transporteres det meste af bi-produkterne fra sild til Danmark, hvor der produceres fiskemel og fiskeolie.

 

- Når du sender disse bi-produkter som har lav værdi, er der ingen behandlingsindtægter tilbage. Derudover er fiskemel en ret energiintensiv proces, mens ensilage er meget enkel. På lang sigt ser vi potentialet i råmaterialerne både til lokal foderproduktion og til fødevareingredienser i form af f.eks. funktionelt protein.

 

Set fra et bæredygtigt synspunkt er der således flere fordele ved at raffinere bi-produkterne på stedet.

 

Scandic Pelagic deltager både i WaSeaBi-projektet, Ensilage-projektet og andre forskningsprojekter for i fremtiden at kunne udnytte restråvarer bedre, hvilket også kan hjælpe fabrikken med at leve op til de miljøkrav, der kræves for at fortsætte driften efter 2024.

 


Foto: kristinebergcenter.com

 

En del af et testmiljø
Den nye tank vil være et vigtigt stykke af puslespillet i at tilbyde en infrastruktur til virksomheder, der ønsker at teste nye processer og være i stand til at vurdere rentabiliteten af ​​nye løsninger.

 

- Hvad der virkelig mangler i området er en eller anden form for testplatform, der har lidt enklere enheder såsom en tank med en kværn, separator eller dekanter, samt tørringsenhed.

 

Ideen kan bruges i mange forskellige processer, hvor du vil udvinde og isolere noget fra en marine biomasse. WaSeabi-projektet forsker også i at isolere protein fra bi-produkter, som derefter kan bruges i fødevarer.

 

- Det er en proces, der ligner den, der bruges til at producere sojaprotein fra sojabønner. Vi bruger dog bi-produkter fra fisk og skaldyrsindustrien samt makroalger.

 

I andre lande anvendes også det der kaldes enzymatisk hydrolyse, hvor andre enzymer tilsættes bi-produktet, som neddeler proteiner og skaber et proteinhydrolysat.

 

- Det kan derefter bruges som ingrediens i sportsdrikke eller functional foods. Derefter har du også brug for en tank, der kan neddele, blande og justere temperatur og pH. Til denne proces ville tanken fungere godt.

 

- Forhåbentlig vil der være projekter og små virksomheder i området, der ønsker at teste forskellige processer og skalere dem op. Min drøm er at man indretter en smart container, så du kan køre rundt med tanken til dem, der har brug for at lave tests. Men der er vi ikke endnu. Indtil da kan tanken lejes til forskellige projekter eller opgaver til virksomheder.

 

Flex-tanken er blevet finansieret af den svenske søfartsadministration som en del af investeringen i Kristineberg Center.

Tilbage