print Print

UDSKIFTNING AF GYLLEPUMPER GAV STØRRE DRIFTSSIKKERHED

Bo Larsen, som er indehaver af minkfarmen Gindeskovgård Mink, rettede henvendelse til Landia, da farmen skulle udvides.

I forbindelse med udvidelsen fik Landia til opgave at levere 2 stk. tørtopstillede pumper i færdig plastbrønd.

Der skulle ligeledes etableres et separationsanlæg og her leverede Landia 1 stk. omrører af typen POP samt 1 stk. dykpumpe. Omrøreren sørger for at gyllen er homogen inden den pumpes til separator. Samtidig skulle der leveres 2 stk. dyk pumper til bagskyl samt 2 stk. el skydeventiler til fordeling af bagskyl i de forskellige haller. Endelig blev der monteret en pumpe, som pumper den separerede gylle ca. 300 m. til lagertank, hvorfra gyllen køres på marken.

Det viste sig at der var en del problemer med de gamle pumper, som skulle pumpe gyllen fra hallerne til separator. Disse pumper var monteret i plastbrønde som var forbundet med trykrør.

Hvis disse skulle opgraves, ville det blive en omfattende og meget dyr løsning. Landia løste opgaven ved at montere nye tørtopstillede pumper i de gamle brønde. Da det var en del billigere og samtidig en god og effektiv løsning, fik Landia til opgave at lave det samme i de tre andre brønde.

Bo Larsen og hans ansatte kan nu bruge tiden på at lave fine minkskind, og ikke bruge en masse tid på gylleanlægget, da de nu er sikret en optimal driftsikkerhed.

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up