BANEBRYDENDE ANLÆG TIL ORGANISK AFFALD

Affald Plus+ omdanner organisk husholdningsaffald til biogas og gødning med nyt anlæg fra Gemidan Ecogi som indeholder komponenter fra Landia.

I 2022 skal kommunerne sørge for, at 50 procent af vores affald bliver genanvendt. Og der er kun én vej at gå, konstaterer Ole J. Andersen, der er energichef hos AffaldPlus+, der tager sig af affaldet for seks kommuner i Syd- og Vestsjælland: Alle husstande skal i gang med at sortere kartoffelskrællerne fra.

"Vi har allerede klaret de nemme opgaver med frasortering af papir, pap og glas. Hvis vi skal nå det politiske mål om genanvendelse af halvdelen af affaldet, så er der ingen vej uden om organisk affald," forklarer han.

Derfor blev et nyt anlæg til sortering og behandling af organisk affald sendt i udbud – men det handlede ikke kun om at skaffe det billigst mulige anlæg.

"Vores kommuner vægter forsyningssikkerhed meget højt. Det duer jo ikke, hvis vi har et affaldsanlæg, som kun kan modtage affald hver anden dag og ikke kan garantere varme i radiatoren hver dag. Derfor stillede vi en række krav til komponenterne i anlægget, så som energiforbrug, oppetid og levetidsomkostninger," fortæller Ole J. Andersen.

Cirkulær økonomi
AffaldPlus+ valgte en løsning fra Gemidan Egoci, hvor det indsamlede affald bliver tilsat vand og kørt gennem en centrifuge (kaldet pulper), som ved hjælp af rotationsprincippet opløser affaldet til en tyktflydende, grødagtig masse. Her efter sies uorganisk affald fra, og den tilbageværende biopulp bliver anvendt som råvarer i et biogasanlæg. Den afgassede biomasse bliver til sidst spredt ud på markerne som gødning til kartofler og gulerødder, og således er kredsløbet sluttet.

Det er præcis, hvad cirkulær økonomi handler om, forklarer Lars Ravn Nielsen, direktør for Gemidan Ecogi.

"Vi har arbejdet med teknologien siden 2012 på vores eget anlæg i Holsted og forfinet især separationen, sådan at vi kan stå tilbage med en biopulp, som er 99,96 procent organisk. Vi er ikke stødt på andre, der kan opnå samme resultat," siger Lars Ravn Nielsen.

AffaldPlus+ bekræfter, at det desværre er nødvendigt med en effektiv behandling af affaldet, selv om borgerne opfordres til at være omhyggelige med at sortere affaldet ved kilden.

"Vi har fundet både gulvtæpper, jernrør og stigbøjler i det organiske affald. Forhåbentlig var hesten sorteret fra," siger Ole J. Andersen med et glimt i øjet.

Ole J. Andersen har efter at have taget det nye Gemidan Ecogi-anlæg i brug konstateret, at det er meget robust og dermed ikke tager skade af fremmedlegemerne i affaldet.

Han bekræfter samtidig, at det nye anlæg opfylder de nye krav for anvendelse af afgasset pulp på landbrugsjord, der trådte i kraft d. 1. august 2018.

Det er en vigtig forudsætning for at bidrage til en cirkulær økonomi. Faktisk er biopulpen fra Gemidan Ecogi-anlægget op til fem gange renere end lovens krav.

Nye stærke produkter
Til at håndtere den tykke grødmasse – biopulpen – i affaldsanlægget har Gemidan Ecogi valgt pumper og omrørere fra Landia.

"Det er vanskeligt at håndtere råpulpen, som har en tørstofprocent op til 17 %. Men vores 11 kW-pumpe slog en konkurrerende 22 kW-pumpe i en flow-test. Det er vi ret stolte af," siger Jacob Holdgaard, der er area sales manager for Landia.

Det nye affaldsanlæg på Sjælland har givet anledning til ny produktudvikling hos den vestjyske producent, blandt andet fordi pH-værdien kan være helt nede på fire.

"Vi har været nødt til at bruge rustfrit stål i stedet for støbejern, så vi har arbejdet med materialesammensætningen af vores produkter. Landia har mange års erfaring med håndtering af gylle, spildevand og biogas, men det er nyt – også for os – at forædle organisk husholdningsaffald med den proces Gemidan Ecogi gør. Vi synes, det er spændende og glæder os over, at vi både kan forbedre miljøet og forhåbentlig skabe danske arbejdspladser på et nyt marked," siger Jacob Holdgaard.

Godt og sikkert valg
AffaldPlus+ har ikke haft indflydelse på Gemidan Ecogi’s valg af underleverandører, men energichef Ole J. Andersen er alligevel glad for, at valget faldt på Landia.

"Man kunne i teorien have valgt nogle meget billige pumper og omrørere fra eksempelvis Bulgarien, men så havde vi måske fået problemer med nedetid og omkostninger til vedligeholdelse. Forsyningssikkerhed har sin pris, og Landia har levet op til vores forventninger," siger Ole J. Andersen.

Han hæfter sig også ved, at Landia gør sig umage for at sikre driftspersonalet et godt arbejdsmiljø.

"Omrørerne er placeret i navlehøjde, så de er nemme at komme til. Man kan let få dem løftet op og svinge dem ud på låget af tanken eller løfte dem ned på jorden, hvis man skal udføre service. Det er der tydeligvis tænkt over. Det ville have været farligt, hvis vi for eksempel skulle ned i tanken for at se til udstyret. Det tror jeg slet ikke, at vi får brug for hos os," siger Ole J. Andersen.

Rigtig god proces
Samarbejdet mellem kunde og leverandører beskriver han som "forbilledligt godt".

"Vi har lagt stort pres på Gemidan Ecogi for at give os størst mulig grad af automatisering, også mere end de havde på deres anlæg i Holsted. Så det har været et fælles samarbejde om at udvikle på løsningen. De har været meget fleksible med at tilpasse sig til vores ønsker, og der har ikke været nogen af de der ærgerlige ekstraregninger, fordi noget skulle passes lidt til," siger energichefen.

Der har kun været hængende mundvige én gang, fortæller Ole J. Andersen: "Da vi var færdige, var der en af projektmedarbejderne, som spontant udbrød, at det var helt trist, at det var slut."

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up