RUNDSKYL OMKRING MALKEROBOTTERNE

På Søndergården hos Erling Christensen i Visby, fik Landia til opgave at lave rundskyl omkring malkerobotterne. Derfra skulle der pumpes ned midt i stalden til bagskyl i en tværkanal.

Her bliver sand og gylle ligeledes skrabt ned i tværkanalen, hvorfra den løber ud i fortanken mellem de to stalde og skal pumpes over 100 meter til en lagertank.

Til at løse opgaven, har Landia leveret og installeret 3 dykpumper, 2 kanalomrørere og 1 omrører.

Landia monterede endvidere en niveaumåler, som styrer omrører og pumpe. Når gyllen kommer op i en forudsat højde, starter omrøreren i et angivet tidsrum. Derefter starter pumpen. Pumpe og omrører stopper automatisk når et forudbestemt niveau er opnået.

Dette bevirker at pumpeledningen ikke stopper til, så det bliver vanskeligt at pumpe næste gang. Erling Christensen separerer nu gyllen, så han bruger fiber i stedet for sand, men brugen af Landias enheder er det samme.

Resultatet er blevet et anlæg med stor driftsikkerhed, som kører på med tidsur og PLC styring med tryktransmitter til stor tilfredshed for kunden.

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up