Håndtering af sandholdig gylle

Sandholdig gylle slider på pumper og omrørere. Med Landias produkter er I garanteret lang levetid og effektiv behandling af gyllen.

Relaterede produkter

Fordele


  • Specialhærdning af sliddele forlænger levetid for pumpe og omrører. 
  • Automatisk styring giver færre driftstimer på pumper og omrørere og derved mindre slid.
  • Mange gode erfaringer med håndtering af sandgylle.
  • Øget velfærd for køer.

Stærk pumpe med lang levetid


Sand bruges ofte som underlag i sengebåse, men det giver en sandholdig gylle, der medfører øget slitage på pumper og omrørere.

Landia har udviklet en række pumper og omrørere, som er fremstillet af slidstærke materialer. De har derfor en betydeligt længere levetid sammenlignet med andre fabrikater. For yderligere at reducere slitagen anbefaler vi, at I anvender automatisk styring med niveauføler.

Det holder driftstimer på et absolut minimum. Hvis gyllen skal pumpes langt eller gennem stigende terræn, kan der indsættes en pumpe som trykforøger.

Anlægget har kørt uden problemer siden 2008, og vi er meget tilfredse med dette.
 

- siger ejer Torben Thorsen.

 

Læs casen her

Gylleløsninger til kvæg - sandholdig gylle

Optimal drift på dit anlæg med
en fast abonnementsaftale

 

Med en Landia abonnementsordning kan vi give dig de optimale
forhold til at holde dit udstyr kørende. Vi laver en kundetilpasset aftale,
som sikrer, at pumper og omrørere kører så optimalt som muligt.

 

Læs mere om vores service abonnementsaftale

Cases - landbrug

Landbrug

Ny automatisk pumpeløsning giver landmand mere tid til andet end gylle

I forbindelse med bygningen af nyt staldanlæg til 1100 søer havde Landias salgsteam kontakt med Mourits Rahbek. I det nye staldanlæg skulle der installeres en ny gyllepumpe, og efter en grundig gennemgang af forventningerne til pumpen blev forslaget fra Landia en langakslet pumpe.

Læs casen

Landbrug

Fra bagskyl til rundskyl

På Gylling Næs Gods fik Landia til opgave at omforandre den gamle stald fra bagskyl til rundskyl, både ved køerne og ungdyrene.

Læs casen

Landbrug

Nybyggeri og optimering

Landia omrører og pumper gør det godt hos Torben Thomsen, Volsgård i/s

Læs casen

Landbrug

Mindre tid på gyllepumpning giver mere tid til driften

På den ny-erhvervede gård ved Christiansfeld opdagede ejeren hurtigt at der var store problemer med pumpning af gyllen fra staldene til lagertank.

Læs casen

Landbrug

Rundskyl omkring malkerobotterne

På Søndergården i Visby ønskede Erling Christensen at få pumpet gylle med sand over længere afstande.

Læs casen

LandbrugIndustriBiogasGasMix

Landia GasMix sikrer problemfri drift

I et nyopført komplet biogasanlæg anvendes der i mixtanken Landia GasMix for at kunne opnå en bedre neddeling og dermed forbehandling.

Læs casen

LandbrugIndustriBiogasGasMix

Landia GasMix fremtidssikrer Rybjerggaard

På Rybjerggaard har der gennem mange år været fokus på energibesparelse og selvforsyning. Derfor var det også med den tanke, at Jens Christensen valgte at fremtidssikre landbruget ved opførelses at et nyt moderne biogasanlæg.

Læs casen

LandbrugBiogasGasMix

Flyt gyllen fra vejen og ned i jorden

Der transporteres hvert år 35 millioner m³ gylle på Danmarks veje. Dette er en reel udgift for de enkelte landmænd og er desuden utrolig tidskrævende.

Læs casen

Sammen finder vi den bedste løsning

Har du spørgsmål til vores løsninger og produkter, eller står du med en udfordring, du gerne vil have hjælp til, så tag endelig fat i vores fagfolk - de er klar til at hjælpe dig.

Lars Erik Nørgaard

Head of Sales

+45 28 92 07 05

len@landia.dk

keyboard_arrow_up