NORTH STATE RENDERING, CALIFORNIEN

North State Rendering i Orville biogasanlæg producerer elektricitet 24/7, varme til kedler og brændstof til virksomhedens lastbiler. Beregninger viser, at de vil kunne reducere dieselomkostningerne med 75% med CNG brændstof.

Det Landia GasMix system som er indkøbt og idriftsat på anlægget inkluderer to 30 HP Landia chopperpumper som føder det patenterede Landia GasMix ejektorsystem, som arbejder med en blanding af væske og biogas. Omrøringssystemet er 100% PLC-styret  hvilket sikrer høj effektivitet og meget lave driftsomkostninger.

North State Rendering ledte efter måder at reducere omkostningerne, sikre nye kontrakter via affaldstilførselssystemer og forbedre spildevandsrensning.

At bygge deres egen on-site biogasanlæg har vist sig at være et klogt træk. Brændstof og energi er en væsentlig driftsomkostning for virksomheden, så at investere i teknologi, der eliminerer elregninger, minimerer diesel omkostninger og reducerer import af naturgas giver alt sammen mening. Det amerikanske anlæg aftager madaffald fra køkkener, fedtfilter affald, samt restaurant og forarbejdnings madaffald, alt sammen råvarer særdeles velegnede til anaerob udrådning i biogasanlægget. Også haveaffald og spildevand fra destruktionsanlæg finder vej til biogasanlægget.

North State Rendering i Orville´s erfaringer med Landia GasMix anlægget er særdeles gode.

- Vi har tidligere anvendt neddykkede propelmixere i vores reaktortanke, men med vores redesign af tanken, har vi skiftet til et nyt system, der opfylder alle vores behov, siger direktør Brian Gannon.

- Et af de største problemer med propelmixere i reaktortanken er, at udstyret er i tanken og skal vedligeholdes - det er ikke mindre end et mareridt. Bare den ”nedetid” der naturligt er med reparation, når tanken skal åbnes, propelmixerene skal udtages og repareres, kostede os mange penge på bundlinien og var uholdbart ud fra et økonomisk synspunkt, siger direktøren.

- Vi har nu et Landia GasMix system, som er monteret udvendigt, så vedligeholdelse er meget lettere, fastslår han.

- Selv under idriftsættelse, når vi havde udfordringer i henhold til den biologiske nedbrydning, kunne vi let udføre forskellige tests uden at afbryde selve produktionsprocessen, siger han.

Nem vedligeholdelse er ikke den eneste fordel ved Landia GasMix systemet, forklarer han. Selv meget store tanke blandes op til en homogen masse uden flydelag. En bred vifte af råvarer er afprøvet, alle med særdeles effektivt resultat!

- Vores anlæg er designet til, at skulle modtage mange forskellige råvarer og vi må sige, at Landia GasMix systemet med tilhørende Landia chopperpumper løser opgaver fortrinligt, siger direktøren.

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up