Landia GasMix til biogas

Landia GasMix er et omrøringsystem, der er konstrueret til reaktorer i biogasanlæg. Systemet har alle sine mekaniske komponenter placeret uden for tanken, og der kan derfor udføres service og reparation på GasMix-systemet uden først at åbne eller tømme tanken.

Dette giver åbenlyse fordele rent sikkerhedsmæssigt, og der er også en økonomisk gevinst, da produktionen uhindret kan fortsætte under eventuelt servicearbejde.

Lad os finde en løsning sammen Gå til datablad

Få bedre biogaskvalitet med GasMix

Landia GasMix bidrager til en bedre biogaskvalitet og højere biogasproduktion. Omrøring sker ved, at en blanding af væske og biogas bliver recirkuleret i tanken.

Det er dokumenteret, at GasMix systemet medfører en øget reduktion af organisk materiale, og som resultat opnår du en højere biogasproduktion. Systemet kan bruges med de fleste tanktyper og ved tankvolumen op til ca. 10.000 m³ og for biomasser med TS op til 12%.

Case om Landia GasMix

Vores modeller

Vores løsninger inden for biogas

Cases - Landia GasMix

Biogas

Hygiejniseringsanlæg til Rumænien

En italiensk kunde med speciale i behandling af organisk affald har bygget et nyt waste-to-energy biogasanlæg. En levering fra Landia med to 25 m3 hygiejniseringsanlæg.

Læs casen

IndustriBiogasGasMix

North State Rendering, Californien

Med redesign af tanken, har de skiftet til et nyt system, der opfylder alle deres behov. Beregninger viser, at de vil kunne reducere dieselomkostningerne med 75% med CNG-brændstof.

Læs casen

IndustriBiogasGasMix

Nanjing, Kina

”Det har så som en positiv sidegevinst vist sig, at biogasproduktionen er væsentlig højere end forventet”

Læs casen

IndustriBiogasGasMix

Corys første biogasanlæg

Med deres første fødevarebaserede biogasanlæg ser de Landia GasMix system som den vigtigste del af processen. Systemet er nemt at regulere og kan bidrage med betydelige energibesparelser, da det kun skal være i drift max 30% af tiden.

Læs casen

IndustriBiogas

Banebrydende anlæg til organisk affald

"Man kunne i teorien have valgt nogle meget billige pumper og omrørere fra eksempelvis Bulgarien, men så havde vi måske fået problemer med nedetid og omkostninger til vedligeholdelse. Forsyningssikkerhed har sin pris, og Landia har levet op til vores forventninger," siger energichef, Ole J. Andersen.

Læs casen

LandbrugIndustriBiogasGasMix

Landia GasMix sikrer problemfri drift

”Landia har været lydhør i forhold til evt. kritik og efterfølgende fået løst diverse udfordringer i samarbejde med Lundsby, sådan at alle kom sikkert i mål”, udtaler Knud Christensen.

Læs casen

LandbrugIndustriBiogasGasMix

Landia GasMix fremtidssikrer Rybjerggaard

Der var hurtig enighed om at Landia GasMix var et perfekt match i forhold til konceptet. Bl.a. det faktum at Landia GasMix har alle mekaniske komponenter placeret udenfor tanken var en indlysende fordel.

Læs casen

LandbrugBiogasGasMix

Flyt gyllen fra vejen og ned i jorden

Tager man udgangspunkt i Oles investering i 2002 og de løbende omkostninger, så har Ole haft en tilbagebetalingstid på 3,5 år. De efterfølgende år har Ole haft en årlig besparelse på 67.000 kr.

Læs casen

En stærk samarbejdspartner med solid erfaring inden for biogas

Du finder i al beskedenhed ingen, der har større erfaring end Landia med løsninger inden for pumper og omrørere til biogas. Vi har været med siden den spæde start i Danmark, og du finder i dag Landia-produkter på biogasanlæg verden over. Biogasbranchen vokser år for år, og vi følger med. 

Når du kontakter Landia, kommer du til at tale med medarbejdere, der kender branchen – nogle har endda en fortid på et biogasanlæg.

Sådan finder vi den bedste løsning med dig

Sammen finder vi den bedste løsning

Har du spørgsmål til vores løsninger og produkter, eller står du med en udfordring, du gerne vil have hjælp til, så tag endelig fat i vores fagfolk - de er klar til at hjælpe dig.

Per S. Thomassen

Salgskonsulent med speciale i biogas

+45 93 39 04 07
pst@landia.dk

keyboard_arrow_up