FRA BAGSKYL TIL RUNDSKYL

På Gyllingnæs Gods fik Landia til opgave at omforandre den gamle stald fra bagskyl til rundskyl, både ved køerne og ungdyrene. I samme omgang, skulle der løses en opgave med at pumpe overfladevand og pumpe fra kalvestald til kanaler ved rundskyl.

I den 100 meter lange stald med 4 kanaler, blev der lavet en dobbeltkumme med to kanalomrører så de kunne hjælpe hinanden.

Ved siden af denne, blev der lavet en kumme med kanalomrører for ungdyrstalden. Der er lavet et spjæld mellem kummerne, således at der er mulighed for at tilføre tynd gylle til kummen ved ungdyrene.

Fra kvægstalden pumpes der ca. 75 m. til lagertankene med en 15 kW dykpumpe.

Der er lavet risteoverdækning over alle kummer. Det betyder bl.a., at servicemontøren ikke behøver vente på, at spalter fjernes. De giver en flot afslutning over kumme, som passer til byggeriet.

Til arealet ved silopladsen er der sat en brønd til opsamling af overfladevand. Der er monteret en dykpumpe på 2,2 kW til at pumpe overfladevand til kanalen i kvægstalden.

I kanalen i kalvestalden er der monteret en dykpumpe på 7,5 kW. Når gyllen når et vist niveau, pumpes der fra kalvestalden til kanalen i kvægstalden.

Rundskyl og overpumpning har kørt uden problemer, så der har ikke været brugt mange arbejdstimer på vedligeholdelse.

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up