LANDIA GASMIX SIKRER PROBLEMFRI DRIFT

I et nyopført komplet biogasanlæg anvendes der i mixtanken Landia GasMix for at kunne opnå en bedre neddeling og dermed forbehandling.

Ved at bruge Landia GasMix allerede i starten af anlægget bliver mediet på et tidligt stadig homogeniseret og dermed let at håndtere for de efterfølgende pumper og røreværker. Da anlægget blev solgt med mulighed for, at Landia kunne afprøve enkelte driftsscenarier er effekten af GasMix efterfølgende blevet forsøgt eftervist.

I samarbejde med Knud Christensen blev det forsøgt at tage GasMix installationen ud af drift, for at se hvilke virkninger/problemer for driften dette måtte have. Inden for få minutter var det tydelig at se konsekvensen, da arbejdet for de efterfølgende pumper blev besværliggjort. Enkelte pumper stoppede med efterfølgende store driftsproblemer. Umiddelbart kunne de ikke genstartes uden indgriben. GasMix installationen blev derfor hurtigt idriftsat, pumper blev kontrolleret og gjort driftsklare, hvorefter anlægget igen kunne fungere normalt.

Knud Christensen har vist sin store tilfredshed med Landia's håndtering af uforudsete problematikker på det helt nye biogasanlæg. ”Landia har været lydhør i forhold til evt. kritik og efterfølgende fået løst diverse udfordringer i samarbejde med Lundsby, sådan at alle kom sikkert i mål”, udtaler Knud Christensen.

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up