DET NATURLIGE VALG FOR HOLLANDIA DAIRY

En AirJet løsning fra Landia fik styr på et lugtproblem ved et af Californiens ældste uafhængige mejerier. Nu runder den hele fem års uafbrudt drift. 

Hollandia Dairy i det nordlige San Diego havde længe haft et problem med lugt fra en udligningstank. I tanken var monteret en omrører af andet fabrikat, men den kunne ikke gøre noget ved lugtproblemerne. 

Investering i bedre teknologi var en nødvendighed
Hank Van Nieuwenhuyzen, driftschef hos Hollandia Dairy, siger: "Vores gamle omrører kunne ikke blande tanken bare i nærheden af godt nok op, og det bevirkede at lugten blev til et større og større problem. Siden opstart af Hollandia Dairy, som blev oprettet af familien Arie de Jong kort efter, at de ankom til USA fra Holland i 1950, har vi altid bestræbt os på at være gode naboer, så det var en nødvendighed at få bugt med lugtproblemet".

Han tilføjer: "Ved flere lejligheder har vi måtte tømme tanken for slam, hvilket ikke er et sjovt arbejde - og et meget, meget tidskrævende".

ES Engineering blev kontaktet for en løsning problemet. Der blev forsøgt med kulfiltre, men som projektleder Christian Tasser forklarer, var dette kun en midlertidig foranstaltning:

"Med Hollandia Dairy blev det hurtigt klart for os, at denne virksomhed værnede om miljøet og tog situationen med lugten meget alvorligt. 

"Vi kiggede på, hvordan vi bedst kunne forhindre, at tankens indhold blev septisk, ved at træffe foranstaltninger til at reducere pH-niveauet og se, hvad der ville være bedst, især på de tidspunkter hvor der var spidsbelastning i produktionen". 

Han tilføjer: "Spildevandet fra mejeriet udgjorde ikke et stort problem med hensyn til indhold af tørstof, men det eksisterende omrøringssystem levede ikke op til opgaven". 

På udkig efter en hurtig, men holdbar og langtidsholdbar løsning, forsøgte Christian Tasser sig med at recirkulere den dårlige luft fra toppen af tanken, ned gennem spildevandet for derved effektivt at fjerne svovlen fra luften og dermed eliminere lugtproblemerne. AirJet er designet til at både recirkulere luften og spildevandet hvorved opnås en kombination af beluftning og omrøring.

Intet behov for kemikalier
"Landia AirJet er pålidelig og meget effektiv”, fortsætter Christian Tasser. ”Omkostningerne er lave og vi behøver ikke længere at tilføje kemikalier til tanken - samt vi har ikke længere brug for blæsere, som er meget energikrævende".

Hollandia Dairy's Hank Van Nieuwenhuyzen tilføjer: "Installation var let gennem et eksisterende mandehul, så der var ikke behov for at lave yderligt om på vores tank. Og her fem år efter, har vi overhovedet ikke haft problemer med Landia AirJet – og vi har overhovedet ikke haft brug for at rense tanken! Vores lugtproblemer er løst – så vi må sige at det har været en fremragende investering".

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up