FLYT GYLLEN FRA VEJEN OG NED I JORDEN

Der transporteres hvert år 35 millioner m3 gylle på Danmarks veje. Dette er en reel udgift for de enkelte landmænd og er desuden utrolig tidskrævende. Der er ofte debat omkring gylletransporter i trafikken, som udover at skabe kø på landevejen, også skaber utilfredshed med hensyn til lugtgener. Disse problematikker kunne mindskes, ved at fjerne nogle af disse køretøjer fra vejene.

Det kan praktiseres ved at pumpe gyllen i nedgravede rør i stedet. Dette er muligt - også over større afstande på flere kilometer! Umiddelbart kan det lyde som en dyr løsning, hvilket dog ikke er tilfældet. Derimod er det en god forretning for landmænd og investeringen kan tjenes hjem i løbet af ganske få år, hvorefter det er ren fortjeneste.

At pumpe gennem et nedgravet rørsystem er ikke nogen nyhed. Gårdejer Ole Broholm Andersen har siden 2002 pumpet sin gylle fra hans gård og til biogasanlægget, der ligger 1,3 km væk. Fra Ole Broholm Andersens svinebedrift pumpes ca. 80 m3/h svinegylle med 4% tørstof ned til modtagetanken på biogasanlægget. Her bliver gyllen blandet med forskellige energiafgrøder og pumpet ind på biogasanlægget.

Efter udrådning i biogasanlægget, bliver gyllen separeret og pumpet til lagertanken, hvorfra der så pumpes retur til gården. Strækningen fra biogasanlægget tilbage til gården er 1,5 km med en højdestigning på ca. 22 m. Gyllen har på nuværende tidspunkt et tørstofindhold på 2,5 %.

Omkostningerne til gylletransport er beregnet ud fra en pris på 6 kr/m3. Ole pumper 7.000 m3 frem og tilbage igennem et år, hvilket ved traditionel gylletransport ville koste 84.000 kr. om året. Tager man udgangspunkt i Oles investering i 2002 og de løbende omkostninger, så var hans investering tjent hjem i 2006. Det svarer til en tilbagebetalingstid på 3,5 år. De sidste 10 år har Ole haft en årlig besparelse på 67.000 kr.

Ole Broholm udtaler, at det ikke bare er ren økonomi. Det er både billigere og nemmere at pumpe gyllen i jorden i stedet for at køre med den.

1) Alle tal er taget ud fra tilnærmelsesværdier så præcist som muligt, men kan afvige en lidt fra virkeligheden.
Der er regnet konservativt for ikke at tallene er højere end virkeligheden

Figur 1
Pumpning fra gård til biogas 1,3 km

 

Figur 2
Pumpning fra biogas til gård 1,5 km

 

 

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up