Løsning til træk og slip

Få et effektivt vakuumanlæg, der sparer tid og penge i driften. 

Relaterede produkter

Fordele


  • Øger vakuumeffekten, hurtigere udslusning, hvilket betyder, at hele kummen bliver tømt.
  • PE-brønd i stedet for fortank, mindre lugtgener.
  • Leveres som plug and play og skal bare tilkobles ind- og afgangsrør.
  • Sikret mod grundvandsstigning, så pumpen ikke drukner.
  • Pumpen er let at servicere i en PE-brønd.

Sådan fungerer et vakuumanlæg med tørtopstillet pumpe


I stalde med vakuumanlæg bliver gyllen sluset ud, når propper løftes i stalden. Gyllen løber direkte ud i pumpen, der er monteret i bunden af en nedgravet PE-brønd. Pumpen i brønden startes efter behov. Når pumpen kører, dannes der et undertryk i hovedrøret under kummerne i stalden. 

Den gylle, der befinder sig i røret og kummerne, bliver dermed suget ud og pumpet videre til lagertanken. Ved at vælge en løsning med automatisk stop undgås unødigt slid samtidigt med, at der spares tid. Hvis gyllen skal pumpes langt eller gennem stigende terræn, kan der med fordel vælges en højtrykspumpe i tørbrønden.

Den færdigstøbte pumpebrønd i PE bliver brugt i stedet for en fortank. Den kan også anvendes som brønd til trykforøgning ved pumpning af gylle over lange afstande og/eller gennem stigende terræn.

Brønden kan leveres i flere størrelser klar til brug med den ønskede pumpe og passende spjæld, rørstudse og låg.

Den færdigstøbte PE-brønd er helt tæt og forsynet med ventiler ved indløb og afgang, låg, udluftning og bundplade, så den bliver i jorden i tilfælde af grundvandsstigning.

Optimal drift på dit anlæg med
en fast abonnementsaftale

 

Med en Landia abonnementsordning kan vi give dig de optimale
forhold til at holde dit udstyr kørende. Vi laver en kundetilpasset aftale,
som sikrer, at pumper og omrørere kører så optimalt som muligt.

 

Læs mere om vores service abonnementsaftale

Denne løsning fra dag 1 givet os mere tid til det vigtige - driften af svineproduktionen.

- fortæller en tilfreds kunde.

 

Læs casen her

Vakuumanlæg med tørtopstillet pumpe i en PE-brønd


Sammen finder vi den bedste løsning

Har du spørgsmål til vores løsninger og produkter, eller står du med en udfordring, du gerne vil have hjælp til, så tag endelig fat i vores fagfolk - de er klar til at hjælpe dig.

Lars Erik Nørgaard

Head of Sales

+45 28 92 07 05

len@landia.dk

keyboard_arrow_up