Vakuumanlæg med tørtopstillet pumpe med PE-brønd 

Med en tørtopstillet pumpe i en PE-brønd fra Landia får I ekstra fart på udslusning af gylle.

Relaterede produkter

Fordele


  • Øger vakuumeffekten, hurtigere udslusning, hvilket betyder, at hele kummen bliver tømt.
  • PE-brønd i stedet for fortank, mindre lugtgener.
  • Leveres som plug and play og skal bare tilkobles ind- og afgangsrør.
  • Sikret mod grundvandsstigning, så pumpen ikke drukner.
  • Pumpen er let at servicere i en PE-brønd.

Sådan fungerer et vakuumanlæg med tørtopstillet pumpe


I stalde med vakuumanlæg bliver gyllen sluset ud, når propper løftes i stalden. Gyllen løber direkte ud i pumpen, der er monteret i bunden af en nedgravet PE-brønd. Pumpen i brønden startes efter behov. Når pumpen kører, dannes der et undertryk i hovedrøret under kummerne i stalden. 

Den gylle, der befinder sig i røret og kummerne, bliver dermed suget ud og pumpet videre til lagertanken. Ved at vælge en løsning med automatisk stop undgås unødigt slid samtidigt med, at der spares tid. Hvis gyllen skal pumpes langt eller gennem stigende terræn, kan der med fordel vælges en højtrykspumpe i tørbrønden.

Den færdigstøbte pumpebrønd i PE bliver brugt i stedet for en fortank. Den kan også anvendes som brønd til trykforøgning ved pumpning af gylle over lange afstande og/eller gennem stigende terræn.

Brønden kan leveres i flere størrelser klar til brug med den ønskede pumpe og passende spjæld, rørstudse og låg.

Den færdigstøbte PE-brønd er helt tæt og forsynet med ventiler ved indløb og afgang, låg, udluftning og bundplade, så den bliver i jorden i tilfælde af grundvandsstigning.

Vakuumanlæg med tørtopstillet pumpe i en PE-brønd

Denne løsning fra dag 1 givet os mere tid til det vigtige - driften af svineproduktionen.

- fortæller en tilfreds kunde

 

Læs casen her

Optimal drift på dit anlæg med
en fast abonnementsaftale

 

Med en Landia abonnementsordning kan vi give dig de optimale
forhold til at holde dit udstyr kørende. Vi laver en kundetilpasset aftale,
som sikrer, at pumper og omrørere kører så optimalt som muligt.

 

Læs mere om vores service abonnementsaftale

Cases - landbrug

Landbrug

Ny automatisk pumpeløsning giver landmand mere tid til andet end gylle

I forbindelse med bygningen af nyt staldanlæg til 1100 søer havde Landias salgsteam kontakt med Mourits Rahbek. I det nye staldanlæg skulle der installeres en ny gyllepumpe, og efter en grundig gennemgang af forventningerne til pumpen blev forslaget fra Landia en langakslet pumpe.

Læs casen

Landbrug

Fra bagskyl til rundskyl

På Gylling Næs Gods fik Landia til opgave at omforandre den gamle stald fra bagskyl til rundskyl, både ved køerne og ungdyrene.

Læs casen

Landbrug

Nybyggeri og optimering

Landia omrører og pumper gør det godt hos Torben Thomsen, Volsgård i/s

Læs casen

Landbrug

Mindre tid på gyllepumpning giver mere tid til driften

På den ny-erhvervede gård ved Christiansfeld opdagede ejeren hurtigt at der var store problemer med pumpning af gyllen fra staldene til lagertank.

Læs casen

Landbrug

Rundskyl omkring malkerobotterne

På Søndergården i Visby ønskede Erling Christensen at få pumpet gylle med sand over længere afstande.

Læs casen

LandbrugIndustriBiogasGasMix

Landia GasMix sikrer problemfri drift

I et nyopført komplet biogasanlæg anvendes der i mixtanken Landia GasMix for at kunne opnå en bedre neddeling og dermed forbehandling.

Læs casen

LandbrugIndustriBiogasGasMix

Landia GasMix fremtidssikrer Rybjerggaard

På Rybjerggaard har der gennem mange år været fokus på energibesparelse og selvforsyning. Derfor var det også med den tanke, at Jens Christensen valgte at fremtidssikre landbruget ved opførelses at et nyt moderne biogasanlæg.

Læs casen

LandbrugBiogasGasMix

Flyt gyllen fra vejen og ned i jorden

Der transporteres hvert år 35 millioner m³ gylle på Danmarks veje. Dette er en reel udgift for de enkelte landmænd og er desuden utrolig tidskrævende.

Læs casen

Sammen finder vi den bedste løsning

Har du spørgsmål til vores løsninger og produkter, eller står du med en udfordring, du gerne vil have hjælp til, så tag endelig fat i vores fagfolk - de er klar til at hjælpe dig.

Lars Erik Nørgaard

Head of Sales

+45 28 92 07 05

len@landia.dk

keyboard_arrow_up