Håndtering af gylle med meget halm

Hvis I bruger meget halm i staldene, har I brug for et effektivt gyllehåndteringssystem, der hindrer tilstopning. Landia leverer effektiv pumpning og automatisk styring.

Relaterede produkter

Effektiv håndtering af gylle med halm


Det mest anvendte system i svinestalde er vakuum -  se træk og slip. Det er begrænset, hvor meget halm der kan anvendes i dette system, uden at der opstår problemer med at tømme kummer under spalterne. Især i ældre stalde med 250 mm gyllerør vil halm opbygge sig i systemet ved udslusning og give problemer.

Når halmforbruget øges, vil gyllepumperne ofte komme på overarbejde. Pumperne vil typisk stoppe til, og det er vanskeligt at få gyllen ud af stalden. Ved at installere den rigtige pumpe, som kan øge vakuumeffekt, er problemet løst.

I nyere stalde med 315 mm gyllerør kan der strøs med mere halm. Hvor meget er helt afhængig af hvilken type halm, hvor tit der sluses ud, hvor meget der vaskes og antallet af grise i stalden. Men her er der mulighed for at montere en pumpe direkte på gyllerøret fra stalden: det kan øge vakuumeffekten, når udslusningen foregår og afhjælpe mange problemer.

En komplet løsning med pumpe og PE-brønd er nem, og der er ikke behov for at investere i en fortank.

Effektiv pumpning med fuldautomatisk styring


I flere nyere velfærdsstalde er der linespil i gyllekanalerne, hvilket kræves, når der bruges større mængder af halm. Her skrabes gylle og halm ud i fortanken. Oftest bliver det afleveret i en tværkanal, hvor der bagskylles. Når der kommer mere halm ud i fortanken, vil der ofte være behov for omrøring.

Vi anbefaler at placere en omrører og en pumpe med knivsystem i fortanken. For at løse problemer med forkert gyllehåndtering og et højt tidsforbrug, kan automatisk styring være en god løsning. Den klarer selv opblanding og overpumpning på rette tidspunkt. Det giver mindre slid på pumpe og omrører samtidig med, at der også er en stor tidsbesparelse og en lettere overgang ved nye medarbejdere, der skal oplæres i gårdens gyllehåndtering, når det hele kører på automatik.

Landia leverer gyllepumper, alle med knivsystem, omrørere, el-styringer og brønde.

Når jeg tænker på den tid, der blev brugt på den gamle gyllehåndtering, og den besparelse i tid vi har opnået der, så har denne løsning fra dag 1 givet os mere tid til det vigtige - driften af svineproduktionen.

- fortæller en tilfreds kunde

 

Læs casen

Optimal drift på dit anlæg med
en fast abonnementsaftale

 

Med en Landia abonnementsordning kan vi give dig de optimale
forhold til at holde dit udstyr kørende. Vi laver en kundetilpasset aftale,
som sikrer, at pumper og omrørere kører så optimalt som muligt.

 

Læs mere om vores service abonnementsaftale

Cases - landbrug

Landbrug

Ny automatisk pumpeløsning giver landmand mere tid til andet end gylle

I forbindelse med bygningen af nyt staldanlæg til 1100 søer havde Landias salgsteam kontakt med Mourits Rahbek. I det nye staldanlæg skulle der installeres en ny gyllepumpe, og efter en grundig gennemgang af forventningerne til pumpen blev forslaget fra Landia en langakslet pumpe.

Læs casen

Landbrug

Fra bagskyl til rundskyl

På Gylling Næs Gods fik Landia til opgave at omforandre den gamle stald fra bagskyl til rundskyl, både ved køerne og ungdyrene.

Læs casen

Landbrug

Nybyggeri og optimering

Landia omrører og pumper gør det godt hos Torben Thomsen, Volsgård i/s

Læs casen

Landbrug

Mindre tid på gyllepumpning giver mere tid til driften

På den ny-erhvervede gård ved Christiansfeld opdagede ejeren hurtigt at der var store problemer med pumpning af gyllen fra staldene til lagertank.

Læs casen

Landbrug

Rundskyl omkring malkerobotterne

På Søndergården i Visby ønskede Erling Christensen at få pumpet gylle med sand over længere afstande.

Læs casen

LandbrugIndustriBiogasGasMix

Landia GasMix sikrer problemfri drift

I et nyopført komplet biogasanlæg anvendes der i mixtanken Landia GasMix for at kunne opnå en bedre neddeling og dermed forbehandling.

Læs casen

LandbrugIndustriBiogasGasMix

Landia GasMix fremtidssikrer Rybjerggaard

På Rybjerggaard har der gennem mange år været fokus på energibesparelse og selvforsyning. Derfor var det også med den tanke, at Jens Christensen valgte at fremtidssikre landbruget ved opførelses at et nyt moderne biogasanlæg.

Læs casen

LandbrugBiogasGasMix

Flyt gyllen fra vejen og ned i jorden

Der transporteres hvert år 35 millioner m³ gylle på Danmarks veje. Dette er en reel udgift for de enkelte landmænd og er desuden utrolig tidskrævende.

Læs casen

En stærk samarbejdspartner med solid erfaring inden for landbrug

Du finder i al beskedenhed ingen, der har større erfaring med løsninger inden for pumper og omrørere til landbrug end Landia. Vi har været med helt fra begyndelsen i Danmark, og du finder i dag Landia-produkter på landbrug verden over. Strukturen i landbrug er i konstant udvikling, og vi følger med. 
Når du kontakter Landia, kommer du til at tale med medarbejdere, der kender branchen med bred teknisk know-how.

Sådan finder vi den bedste løsning med dig

Sammen finder vi den bedste løsning

Har du spørgsmål til vores løsninger og produkter, eller står du med en udfordring, du gerne vil have hjælp til, så tag endelig fat i vores fagfolk - de er klar til at hjælpe dig.

Lars Erik Nørgaard

Salgschef i Landbrug

+45 28 92 07 05
len@landia.dk

Finn Haulrik Boysen

Salgskonsulent Jylland Syd, Fyn, Sjælland og Sverige

+45 40 16 26 12
fhb@landia.dk

Svend Jakobsen

Salgskonsulent Jylland Nord

+45 60 98 59 90
svj@landia.dk

keyboard_arrow_up