Håndtering af gylle med meget halm

Hvis I bruger meget halm i staldene, har I brug for et effektivt gyllehåndteringssystem, der hindrer tilstopning.

Landia leverer effektiv pumpning og automatisk styring.

Relaterede produkter

Effektiv håndtering af gylle med halm


Det mest anvendte system i svinestalde er vakuum -  se træk og slip. Det er begrænset, hvor meget halm der kan anvendes i dette system, uden at der opstår problemer med at tømme kummer under spalterne. Især i ældre stalde med 250 mm gyllerør vil halm opbygge sig i systemet ved udslusning og give problemer.

Når halmforbruget øges, vil gyllepumperne ofte komme på overarbejde. Pumperne vil typisk stoppe til, og det er vanskeligt at få gyllen ud af stalden. Ved at installere den rigtige pumpe, som kan øge vakuumeffekt, er problemet løst.

I nyere stalde med 315 mm gyllerør kan der strøs med mere halm. Hvor meget er helt afhængig af hvilken type halm, hvor tit der sluses ud, hvor meget der vaskes og antallet af grise i stalden.

Men her er der mulighed for at montere en pumpe direkte på gyllerøret fra stalden: det kan øge vakuumeffekten, når udslusningen foregår og afhjælpe mange problemer.

En komplet løsning med pumpe og PE-brønd er nem, og der er ikke behov for at investere i en fortank.

Effektiv pumpning med fuldautomatisk styring


I flere nyere velfærdsstalde er der linespil i gyllekanalerne, hvilket kræves, når der bruges større mængder af halm. Her skrabes gylle og halm ud i fortanken. Oftest bliver det afleveret i en tværkanal, hvor der bagskylles. Når der kommer mere halm ud i fortanken, vil der ofte være behov for omrøring.

Vi anbefaler at placere en omrører og en pumpe med knivsystem i fortanken. For at løse problemer med forkert gyllehåndtering og et højt tidsforbrug, kan automatisk styring være en god løsning. Den klarer selv opblanding og overpumpning på rette tidspunkt. Det giver mindre slid på pumpe og omrører samtidig med, at der også er en stor tidsbesparelse og en lettere overgang ved nye medarbejdere, der skal oplæres i gårdens gyllehåndtering, når det hele kører på automatik.

Landia leverer gyllepumper, alle med knivsystem, omrørere, el-styringer og brønde.

Denne løsning fra dag 1 givet os mere tid til det vigtige - driften af svineproduktionen.

- fortæller en tilfreds kunde.

 

Læs casen her

Optimal drift på dit anlæg med
en fast abonnementsaftale

 

Med en Landia abonnementsordning kan vi give dig de optimale
forhold til at holde dit udstyr kørende. Vi laver en kundetilpasset aftale,
som sikrer, at pumper og omrørere kører så optimalt som muligt.

 

Læs mere om vores service abonnementsaftale

Sammen finder vi den bedste løsning

Har du spørgsmål til vores løsninger og produkter, eller står du med en udfordring, du gerne vil have hjælp til, så tag endelig fat i vores fagfolk - de er klar til at hjælpe dig.

Lars Erik Nørgaard

Head of Sales

+45 28 92 07 05

len@landia.dk

keyboard_arrow_up