LANDIA GASMIX FREMTIDSSIKRER RYBJERGGAARD

På Rybjerggaard har der gennem mange år været fokus på energibesparelse og selvforsyning. Derfor var det også med den tanke, at Jens Christensen valgte at fremtidssikre landbruget ved opførelses at et nyt moderne biogasanlæg.

”Planen var at vi skulle udnytte noget mere af de produkter, som vi allerede har. Det har været en dårlig forretning at levere halm til varmeværker, da vi simpelthen fik for lidt for det. Vi kan se i dag, at vi kan få en meget bedre pris hos biogas og vi beholder samtidigt alle næringsstofferne på gården,” fortæller Jens Christensen.

”Det nye biogasanlæg er med til at afrunde vores cirkel med at være CO2 neutral, men vi er også mere selvforsynende, idet vi bruger halmen. Desuden er der mulighed for at optimere på planteproduktion, da næringsstofferne i gylle er nemmere tilgængelig for planter. Så biogasanlægget skulle gerne give bedre tal på bundlinjen hele vejen rundt,” siger Jens Christensen.

Anlægget er bygget ud fra Jens egen recept, da ingen havde en komplet løsning, der matchede hans personlige koncept. Anlæggets opbygning er valgt ud fra en filosofi om, at alt skal være så enkelt og simpelt at en person kan stå med det alene uden at være ingeniør eller maskinmester.

Da Jens rettede henvendelse Landia var der hurtig enighed om at Landia GasMix var et perfekt match i forhold til konceptet. Bl.a. det faktum at Landia GasMix har alle mekaniske komponenter placeret udenfor tanken var en indlysende fordel. Med denne opbygning er det ikke nødvendigt at åbne ind til tanken for at servicere eller reparere Landia GasMix systemet.

Anlægget er bygget til at håndtere alle de ting, som kan bruges i et biogasanlæg i dag. Derfor er der ingen problemer med at køre halm, dybstrøelse, græs, roer og majs i store mængder. Der pumpes 40 tons tørstof ekskl. gylle ind i hver af de to 3000 m3 primære reaktor hver dag.

”Jeg er godt tilfreds med selve byggefasen, hvis man ser bort fra noget dårligt vejr, der skubbede tidsplanen en smule. Jeg havde jo valgt selv at bygge mit eget biogasanlæg, så derfor var det vigtigt, at jeg valgte nogle leverandører, der var seriøse og ville tage ansvar for deres egne produkter,” fortæller Jens Christensen og forsætter:

”Jeg valgte at lade leverandørerne stå med deres egen montage og koordinere det ved hjælp af ugentlige byggemøder. Det var selvfølgelig en stor opgave med så mange forskellige aktører, men gennem et godt samarbejde med leverandørerne lykkedes projektet rigtig godt.”

”I opstartsperioden stresser man lidt pga. af den iver der er for at komme i gang, men efter lidt opstartsudfordringer med at lære det nye GasMix omrøringssystem at kende, kom reaktortankene hurtigt op og køre rigtig godt. I samarbejde med Landia blev driftstiderne tilpasset og tankene er blandet rigtig godt op. Jeg følger tørstofniveauet i tanken ved at tage ugentlige målinger. Jeg er nået op på en tørstofprocent på 10,83% inde i mine reaktorer,” fortæller Jens Christensen.

”Gennem kameraerne fra begge tanken kan jeg se, at der ikke er noget flydelag. Overfladen roterer stille og roligt, mens gassen bobler ivrigt op. Landia GasMix systemet håndterer både omrøring og neddeling af tørstoffet i tankene. Så man får altså to funktioner på én gang og GasMix’en gør altså et eller andet godt ved mediet,” konstatere Jens Christensen.

Et godt eksempel var da Jens havde taget en tørstofprøve ud i en stor spand, og havde ladet stå stille i fire dage, hvorefter han rørte lidt i den igen. I denne periode var der ikke dannet noget flydelag eller lagdeling. Så Landia GasMix gør uden tvivl noget ved biomassen, der gør den bliver mere homogen!

”For os har det nok været en nødvendighed at gå væk fra den velkendte teknologi med topmonteret omrører og over til Landia GasMix systemet, for at muliggøre håndteringen af de biomasser, som vi bruger. Landia GasMix systemet har flere indstillingsmuligheder, så man kan justere/tilpasse driften af anlægget for, at have de optimale forhold. Det bliver interessant at se, hvor langt vi kan gå ned i driftstid og stadig bibeholde den ekstra neddeling, den homogene biomasse og optimal omrøring,” forklarer Jens Christensen. 

”Vi kan se på tallene fra Dansk Energirådgivning, at vi har en ”uhyre hurtigt omsætning”. Vores produktion ligger væsentlig højere i forhold til det forventede. Anlægget producere i øjeblikket ca. 500m3 metan i timen og 120 m3 fra det gamle anlæg. Vi har på nuværende tidspunkt nået vores mål til fulde og intet tyder på, at tankene er presset og ikke kan omsætte mere. Så vi køre bare på!” fortæller en tydelig tilfreds Jens Christensen. 

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up