ENSILERING PÅ FÆRØSK FABRIKS TRAWLER

Landia har i september 2016 leveret både chopperpumper og omrører til et helt nyt integreret ensileringsanlæg på den færøske fabriks trawler Akraberg, som med det nye anlæg vil kunne producere store mængder fiskeensilage.

Til produktionsanlægget har Landia leveret 3 stk. neddykkede rustfri chopperpumper, som skal håndtere neddeling af biprodukterne fra fabrikken på trawleren, samt en rustfri omrører til at holde den færdige ensilage homogen i tankene.

En af chopperpumperne er leveret som højtrykspumpe og skal udover neddeling også bruges til at sikre en problemfri losning af den færdige fiskeensilage.

Hvad er fiskeensilage?
Fiskeensilage er et biprodukt af fiskeindustrien og består - som navnet antyder - af hakket fisk og fiskedele der ikke er brugbar som almindelig fødevarer. Blandingen bliver tilsat et konserveringsmiddel i form af syre for at stoppe bakterieudviklingen.

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up