NYBYGGERI OG OPTIMERING

Landia omrører og pumper gør det godt hos Torben Thorsen, Volsgård I/S.

I forbindelse med et nybyggeri, blev der lavet en tværkanal med skraber, som skraber sand og gylle til en stor fortank. I fortanken er der monteret en Landia omrører og pumpe med niveaumåler.

Niveaumåler er monteret således, at på det tidspunkt gyllen når en forudbestemt højde, starter omrøreren et stykke tid, før pumpen starter. Omrøreren stopper når gyllen er ved at være i bund og pumpen fortsætter et stykke tid endnu. Dette gør, at der ikke ligger sandholdig gylle i trykrørene og derved kan anlægget starte problemfrit næste gang.

Gyllen pumpes over til en buffertank, hvor sandet bundfælder inden det pumpes videre til lagertank. Sidst buffertanken blev tømt var der bundfældet ca. 1,5 m sand. Sandet blev omrørt og herefter suget op af en gyllevogn og kørt ud på marken Buffertanken er en 600 m3 tank.

- Anlægget har kørt uden problemer siden 2008, og vi er meget tilfredse med dette,  "Ideen med at det kører automatisk er en stor hjælp," siger ejer Torben Thomsen.

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up