HJØRRING VAND

Hjørring Renseanlæg er beliggende udenfor Hjørring og blev bygget i 1970’erne. Udover at modtage kommunalt spildevand får man også op til fem skibsladninger med silde-, lakse- og makrelaffald hver uge, alt efter sæson og EU kvoter. Endvidere bliver overskudsslam fra 2 af de 11 andre anlæg i området også sendt til Hjørring Renseanlæg.

Et Landia GasMix omrøringssystem er monteret på renseanlæggets rådnetank og udover at bidrage med et væsentligt højere gasudbytte, har det også nogle helt andre, klare fordele: GasMix er monteret udenfor rådnetanken, hvilket gør service og vedligehold meget lettere. Det betyder også, at rådnetanken aldrig skal åbnes i forbindelse med service eller reparation af omrøreren – dette sparer tid og penge samtidig med, at de arbejdsmiljømæssige forhold er helt i top.

"I øjeblikket er vores førsteprioritet at neddele mediet", forklarer Jacob Andersen, chef for vand og spildevand hos Hjørring Vandselskab A/S.

"Med det sagt, producerer vi 800.000 kWh gas per år. Denne mængde er blevet øget siden vi tog Landias GasMix system i brug. Det skal kun være i drift en kort periode hver dag. Vi håber med tiden at kunne pensionere vores gamle generator, som er dyr i drift og i stedet introducere en ny motor for at optimere vores gasproduktion".

Han tilføjer: "Vores tørstofindhold varierer mellem 2% og 8% alt efter mængden af fiskeaffald vi modtager. Vi har to tanke og man behøver kun foretage en hurtig visuel inspektion af den med GasMix for at se, at sammenlignet med den anden tank, bliver hele tanken nu opblandet meget bedre. Slammet er meget mere i bevægelse. Tidligere havde vi problemer med flydelag – det har vi ikke mere."

Installationen af det udvendigt monterede GasMix system var en simpel eftermontering. Det krævede ikke meget mere end at bore nogle huller i siden af den eksisterende tank. GasMix systemet består af en chopperpumpe der recirkulerer og samtidig neddeler tørstof samt et selvansugende ejektorsystem. Ved at have alt udenpå tanken er rutinemæssig service blevet meget, meget nemmere at udføre.

"Tidligere havde vi gasomrøring med kompressor" tilføjer Jacob Andersen. "Spørgsmålet var ikke om de ville bryde sammen, det var kun et spørgsmål om hvornår! Der var altid noget der sad fast, så der var hele tiden risiko for at det ville bryde ned. Men nu har vi et omrøringssystem uden bevægelige dele i selve tanken. Anlægget i Hjørring er ikke det største, men at bjærge en nedbrudt omrører var en stor operation. At åbne låget på en hvilken som helst rådnetank medfører en stor sikkerhedsrisiko, men siden vi har fået Landias GasMix, har vi ikke haft nogen hændelser at tage os af. Så udover øget gasmængde, medfører Landias GasMix en lang række andre fordele for vores anlæg".

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up