HØJ DRIFTSSIKKERHED, HØJT FLOW OG KORT LEVERINGSTID

Efter en brand på anlægget ved Fredericia skulle firmaet Nagro A/S have tømt en af de store tanke på 2.700 m3. Tanken indeholdt PFAD (palmefedtsyredestillat), som skulle pumpes fra tanken og over i et skib via en 300 m lang 6" pumpeledning. Der var et stort krav om høj driftssikkerhed, højt flow og kort leveringstid.

Driftssikkerheden kunne Landia dokumentere via vores talrige installationer og vores tørtopstillet omrører POPTR, som kunden havde på tankene. Ligeledes kunne Landia garantere et højt flow ved skibet (ikke blot ved pumpen) samt en kort leveringstid, og da Nagro ikke var klar over, hvornår skibet ville ankomme, skulle pumpen være klar hurtigst muligt. 

En gnidningsfri installation og indregulering af pumpen samt back-up-pumpen sikrede, at alt var klar, da skibet ankom, og tanken blev tømt meget hurtigt. Hurtig tømning af så stor en tank er en særdeles vigtig faktor, da et skib hurtigt skal lastes og videre. Hvis skibet holder standby, stiger omkostningerne eksplosivt. Back-up-pumpen var derfor også yderst vigtig, da det gav en stor driftssikkerhed for kunden.

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up