Ny automatisk pumpeløsning giver landmand mere tid til andet end gylle

I forbindelse med bygningen af nyt staldanlæg til 1100 søer havde Landias salgsteam kontakt med Mourits Rahbek. I det nye staldanlæg skulle der installeres en ny gyllepumpe, og efter en grundig gennemgang af forventningerne til pumpen blev forslaget fra Landia en langakslet pumpe.

Denne langakslede pumpe er en opgraderet version af den traditionelle, idet pumpen laver automatisk bundblanding, inden den pumper gyllen fra stalden og videre ud i lagertanken.

Hos Mourits Rahbek bruges der halm i stalden, hvilket øger behovet for opblanding af gyllen. Ved at installere en gyllepumpe med automatisk bundblanding sikres det, at opblanding bliver udført tilstrækkeligt ofte. Samtidig fjernes behovet for manuelt at åbne og lukke spjæld før hver bundblanding. Det betyder, at en medarbejder ikke behøver at skulle skifte tøj for at gå ud af stalden og igen for at komme tilbage. På den måde frigøres der mere arbejdstid til andre opgaver. Ved hver pumpning passerer gyllen også igennem pumpens knivsystem, der findeler halmen og sørger for en mere homogen gylle.

Pumpen opfylder vores krav til opblanding og pumpning af halm, uden vi skal se til pumpen. Jeg kan lide, den starter og stopper af sig selv!

- Mourits Rahbek

Landias langakslede pumpe med automatisk bundblanding kan leveres, så den styres af en timer eller af en niveaumåler i fortanken. Ønsker man, at pumpen kører på bestemte tidspunkter og ugedage, bruges en timer f.eks. parallelt timet med skrabeanlægget.

Alternativt kan den tilkobles en niveaumåler i fortanken, som starter pumpen, når den aktiveres af et forudbestemt niveau. Herefter kører pumpen, indtil niveauet i fortanken er faldet til et også forudbestemt niveau.

Begge Landias løsninger kan komme med styring med datalogger, der gemmer alle relevante databrug ved kontroller. 
 

arrow_left Tilbage
keyboard_arrow_up